05-806 Komorów
ul. 3 Maja 2
(wejście od ul. Spacerowej)